Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81767
Τίτλος
Πολυμερή μονολιθικά υλικά ως στατική φάση για τριχοειδή χρωματοδραφία και τριχοειδή ηλεκτροχρωματογραφία. Εφαρμογή στο διαχωρισμό εναντιομερών βιομορίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΣΕΧΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
KUCEROVA ZDENKA ZIN., PAVEL JANDERA GIR., ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕ., ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ., ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ.