Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81796
Τίτλος
Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών ιαματικών πηγών υδροληψίας και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΦΑΙ., ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑ., ΜΗΤΡΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝ.