Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81817
Τίτλος
Ευρωπαϊκοί θαλάσσιοι διάδρομοι MOSES
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Structuring the ERA, Research & Innovation
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2010
Συνέταιροι:
40
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ., ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ., ΙΝΔΟΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥ., ΡΟΔΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚ., ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑ.