Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81852
Τίτλος
Καταπολέμεηση κουνουπιών - Αξιολόγηση της τοξικότητας σε προνύμφες κουνουπιών του ψεκαστικού υγρού εντομοκτόνων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
10 - 4 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ.