Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81857
Τίτλος στα Ελληνικά
Σύστημα μοντέλων για τον γρήγορο υπολογισμό της διασποράς τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα
Τίτλος στα Αγγλικά
Modelling system for emergency responce to the release of harmful substances in the atmosphere
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΔΙΕΘΝΗ, NATO SCIENCE FOR PEACE PROGRAMME
Ημερομηνία έναρξης
25 - 7 - 2006
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2011
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.