Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81869
Τίτλος στα Ελληνικά
Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού λογισμικού - ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
Τίτλος στα Αγγλικά
PROCESS - TLC software process optimization
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2007
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.