Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81870
Τίτλος
Καταπολέμηση κουνουπιών - Αξιολόγηση της βιοδραστικότητας των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων στην καταπολέμηση κουνουπιών στο Ν. Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 5 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ.