Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81873
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "5ο Μεσογειακό Συνέδριο - Ο Τουρισμός πέρα από τις ακτές:Νέες τάσεις στον τουρισμό και κοινωνική οργάνωση του χώρου"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "5th Mediterranean conference - Tourism beyong the coastline: new trends in tourism and the social organisation of space"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
22 - 9 - 2005
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2006
Τμήμα έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΟΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες