Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81948
Τίτλος
Ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων καρκινογένεσης : ιστολογικές και ηλεκτροφυσιολογικές παράμετροι.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 8 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
10 - 8 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙ.