Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81964
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανθρώπινο δίκτυο κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διοίκηση έργων πληροφορικής και την τεχνολογία λογισμικού
Τίτλος στα Αγγλικά
Human Network on Education and Training for IT Project Management ans Software Engineering.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ημερομηνία έναρξης
25 - 6 - 2007
Ημερομηνία λήξης
25 - 8 - 2008
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.