Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81982
Τίτλος
Υλοποίηση μεθόδων στις υπολογιστικές επιστήμες και χρήση ηλεκτρονικών υποδομών πλέγματος (GRID), με εφαρμογή στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική - Υποέργο 2: προμήθεια εξοπλισμού συστοιχίας Η/Υ παράλληλης επεξεργασίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG IIIA, Ελλάδα-Βουλγαρία
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες