Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81986
Τίτλος
Εξόρυξη δομών γραφημάτων και εφαρμογές στν εξόρυξη βιολογικών δεδομένων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 9 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.