Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82007
Τίτλος
Έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος αυτοματοποιημέμης σχεδίασης ανελκυστήρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ., ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ., ΙΝΤΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜ., ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑ., ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑ., ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.