Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82014
Τίτλος
Δίκτυο συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα των μεταφορών, για τη βελτίωση των διακρατικών μεταφορών και των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών Υποέργο 1: καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στη διασυνοριακή περιοχή στον τομέα των μεταφορών και σχεδιασμός δομής Βάσης Γνώσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG IIIA, Ελλάδα-Βουλγαρία
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες