Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
82019
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στο σημασιολογικό ιστό με τη χρήση αναιρέσιμης συλλογιστικής.
Τίτλος στα Αγγλικά
Semantic Web e-commerce applications using defeasible reasoning.
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2008
Κατάσταση
Περάτωση