Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82031
Τίτλος στα Ελληνικά
Βάση δεδομένων και λογισμικό για συγκριτική αξιολόγηση
Τίτλος στα Αγγλικά
OETA benchmarking data base and software
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
15 - 7 - 2006
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2007
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.