Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82031
Τίτλος
Βάση δεδομένων και λογισμικό για συγκριτική αξιολόγηση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΝ., ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ., ΜΠΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ ΔΗΜ.