Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82068
Τίτλος
Αξιολόγηση γενετικής ποικιλότητας και επιλογή αναπαραγωγικού υλικού οξιάς για αναδασώσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
24 - 5 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑ ΑΘΑ., ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜ.