Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82083
Τίτλος
Πολυεθνική, πολυκεντρική μελέτη παρακολούθησης της ασφάλειας του Levosimenoan/Simdax και της έκβασης της νοσοκομειακής θεραπείας κατά της αντιμετώπιση της οξέως μη αντιροπούμενης σοβαρής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας - Μελέτη Levicar.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες