Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82086
Τίτλος
Ένα πολυγλωσσικό σύστημα εξαγωγής και μετατροπής της πληροφορίας των χειρομορφών (νοηματική γλώσσα) σε ομιλούμενη γλώσσα και αντίστροφα, για την υποστήριξη της επικοινωνίας ατόμων με προβλήματα ακοής Sign 2 Talk
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Διαγωνισμοί ΕΠΑΝ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 9 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣ., ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ., ΚΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ., ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚ., ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΡΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ., ΣΙΑΧΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑ., ΤΑΠΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΙΩΑ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ.