Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82115
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων στην περιοχή ψηφιακών μέσων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
4 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟ., ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΙΧ., ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙ.