Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82119
Τίτλος στα Ελληνικά
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης δειγμάτων κονιαμάτων λίθων-πλίνθων από τη βορειοδυτική πτέρυγα (1821)
Τίτλος στα Αγγλικά
Evaluation of the results from the analysis of samples of bricks stones mortars from the Northwest Ward (1821)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
6 - 10 - 2006
Ημερομηνία λήξης
30 - 9 - 2007
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ.