Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82119
Τίτλος
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης δειγμάτων κονιαμάτων λίθων-πλίνθων από τη βορειοδυτική πτέρυγα (1821)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ., ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ., ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙ.