Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82121
Τίτλος
Μια συγκριτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της αλλαγής θεραπείας με Αριπιπραζόλη σε εξωτερικούς ασθενείς με σχιζοφρένεια, στους οποίους η ρισπεριδόνη παρουσιάζει μειωμένη αποτελεσματικότητα και οι οποίοι εμφανίζουν θέματα ασφαλείας και ανεκτικότητας, ενώ λαμβάνουν ρισπεριδόνη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες