Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82141
Τίτλος
Συνέδριο: "Διεθνές Συνέδριο: Πολυεθνικές προσεγγίσεις διαχείρισης βοσκοτόπων για αίγες"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 11 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες