Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82145
Τίτλος
Υπολογισμός αντοχής ηλιοστάτη PTOLEMEO
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 12 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
4 - 4 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΠΟ., ΣΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑ.