Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82167
Τίτλος
Ανάπτυξη λογισμικού Η/Υ για ανάλυση κατασκευών υπό επισκευή και αναπαλαίωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.