Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82189
Τίτλος
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΚτΠ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 7 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΘ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΑΝ., ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟ.