Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82205
Τίτλος
Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο στην περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ - Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του πανελληνίου σχολικού δικτύου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ., MIS:113141
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 12 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες