Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82232
Τίτλος
Ενημέρωση του προσωπικού των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) της ΔΕΗ Α.Ε
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 11 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑ., ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗ.