Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82238
Τίτλος
RAVEL Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη παράλληλων ομάδων κυμαινόμενης δοσολογίας, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του AVE 7688 σε δόσεις 2,5,10,35 50 mg άπαξ ημερησίως με τη χρήση καλιούχου λοσαρτάνης σε δόση 100mg άπαξ ημερησίως ως παράγοντα βαθμονόμησης για μία θεραπευτική περίοδο 12 μηνών σε ασθενείς με ήπιου έως μέτριου βαθμού υπέρτασης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
5 - 7 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες