Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82275
Τίτλος
Χημική σύνθεση (λίπος, πρωτεινικές ουσίες, ΣΥΑΛ) του αιγοπροβείου γάλακτος σε σχέση με τη φυγή ζώων, το σύστημα εκτροφής, το είδος της διατροφής, την εποχή κσι περίοδο άμελξης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΩΜ., ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ., ΚΛΕΙΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ., ΛΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ., ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚ.