Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82282
Τίτλος
Πολυφασματική μοντελοποίηση του βαρυτικού σήματος πρισμάτικών μαζών με εφαρμογές στη γεωδαισία και τη γεωφυσική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
VERDUN JEROME FRA., ΠΑΤΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ.