Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82307
Τίτλος
Διενέργεια ενημερωτικών ομιλιών σε καπνοκαλλιεργητές και προσωπικό της εταιρείας Socotab Hellas,με στόχο τη μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στον καπνό
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.