Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82339
Τίτλος
Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές της Κύπρου:(α)"Μαδαρή-Παπούτσα"και (β)"Λιμνάτης"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
11 - 5 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες