Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82571
Τίτλος
Πιλοτική διερεύνηση του προβλήματος της μειωμένης παραγωγής στις καλλιέργειες σπαραγγιού κατά την περίοδο συγκομιδής του έτους 2007 στο Ν. Καβάλας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
1 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.