Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82611
Τίτλος στα Ελληνικά
I NET (Interoperability Enterprise NetWork) Κοινοπραξία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στη διαλειτουργικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα Δι-επιχειρησιακών Β2Β συναλλαγών
Τίτλος στα Αγγλικά
I NET (Interoperability Enterprise NetWork) Consortium on interoperability, flexibility and adaptability of B2B transactions across enterprises
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2006
Ημερομηνία λήξης
15 - 12 - 2008
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ., ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.