Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82611
Τίτλος
I NET (Interoperability Enterprise NetWork) Κοινοπραξία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στη διαλειτουργικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα Δι-επιχειρησιακών Β2Β συναλλαγών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΡΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.