Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82612
Τίτλος στα Ελληνικά
Ευρυζωνική υπηρεσία μετεωρολογικής απεικόνισης (ΕΥΡΥΜΑ)
Τίτλος στα Αγγλικά
Broadband service for meteorological imaging
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2006
Ημερομηνία λήξης
15 - 12 - 2008
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ.