Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82614
Τίτλος
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας στη Βιομηχανία Γάλακτος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥ.