Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82642
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα στοιχείων μηχανών & μηχανικού σχεδιασμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 5 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡ.