Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82643
Τίτλος
Προσδιορισμός διάβρωσης σε ακραξόνιο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 6 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
5 - 10 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖΑΡΙΑΣ ΑΛΕ.