Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82652
Τίτλος
Πραγματοποίηση κλινικών μελετών στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΠΟΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ., ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩ., ΠΙΠΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΒΑΡ., ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑ.