Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82665
Τίτλος
Συγγραφή βιβλίου Ολυμπιακής Παιδείας για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΔΑΜΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΣΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩ.