Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82698
Τίτλος
Εφαρμογή τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας για τη διαμόρφωση καινοτόμου μοντέλου διαφοροποιημένης διαχείρισης σε οινοπαραγωγικό αμπελώνα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες