Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82713
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα της μεθόδου μαζικής παγίδευσης με χρησιμοποίηγση του δολώματος Dacus bait για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 7 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
2 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟ., ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΦΟΙ., ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ.