Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82722
Τίτλος
Συνέδριο: " 2ο Ελληνικό θερινό πειραματικό χειρουργείο Οφθαλμολογίας"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 7 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
17 - 7 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες