Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82729
Τίτλος
Επιστημονική Ημερίδα: Δυνατότητες ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο: Πολιτισμός ορυκτοί πόροι και περιβάλλον
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 8 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
22 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες