Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82812
Τίτλος
Πολιτικές προστασίας του εδάφους: Μελέτες περιπτώσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ.