Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82817
Τίτλος
Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών εκπλυσιμότητας της λάσπης από το χημικό καθαρισμό των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και προτάσεις για τη διάθεσή της σύμφωνα με τισ αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής προστασίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 7 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
22 - 7 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΓΙΑΛΑΜΟΥΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΦΑΙ., ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥ.