Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82858
Τίτλος
Ιατρική βοήθεια και εκπαίδευση σε χώρες του Τρίτου Κόσμου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 9 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
18 - 9 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες