Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82937
Τίτλος
Δεδομένα θερμοκηπίου από τις μεταφορές.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 12 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
20 - 4 - 2008
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΛΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗ.