Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82980
Τίτλος
Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση της βαρύτητας της ρινοκολπίτιδας ή/και των ρινικών πολυπόδων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑ., ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.